Skal maskaselgere til og få lov til å øke prisene sine med tanke på koronavirusutbruddene?


Svar 1:

Hallo Yingkai,

Har selgere av coronavirus-masker lov til å markedsføre maskene sine i henhold til markedskreftene. Det betyr at knappe gjenstander koster mer enn rikelig og at kvalitetsvarer koster mer enn varer av lavere karakter. Dette gjelder all handel, bortsett fra der regjeringen har forbudt slik handling gjennom priskontroll eller rasjonering.

Jeg har ikke noe problem med et fritt marked, men har et problem med hamstring. Hvis maskene blir vanskelige å få, vil prisene gå opp. Hvis det er en knapphet og myndighetskontroll vil det være et svart marked og dessverre salg av forfalskede masker. Hvis du tror du trenger et par masker, er det nå på tide å kjøpe dem.

Ciao