Er det grupper av mennesker som har immunitet mot koronaviruset (2019-nCoV / COVID-19) fra tidligere eksponering for et lignende virus som et barn?


Svar 1:

Dette reiser noen fascinerende og håpefulle muligheter ...

Forskere som studerer flaggermus i Kina, har oppdaget at bestander av flaggermus har hundrevis av varianter av koronavirus - og overføring til mennesker er ikke sjelden.

Hva er oddsen for at bare en rekke flaggermus-koronavirus smittet over fra flaggermus til mennesker, og det skjedde bare en gang og på et sted?

Hvis et veldig lignende utvalg av flaggermus-korona-virus annet enn det nye romanen corona-virus - la oss kalle det "bueno-corona-virus" - for øyeblikket går gjennom samfunnet, og bueno-corona-virus er størrelsesordrer mindre livstruende enn den nye corona virus, da kan bueno-corona-virus surreptitious tvinge en brøkdel av den menneskelige befolkningen til å ha antistoffer som er effektive for å bekjempe det nye corona-viruset.

Dette kan forklare hvorfor Kina rapporterer om en avmatning i spredningen av COVID-19. Viruset går tom for mennesker som er blottet for antistoffer - folkene som ikke ble smittet av bueno-corona-virus.

Denne typen ting er ikke enestående. Cowpox virus gir immunitet mot koppevirus.

Hvis dette ikke skjer ved et uhell, kan det hende at folk i biovåpenbransjen kan komme opp og slippe løs et wimpy corona-virus som raskt forplanter og infuserer befolkningen generelt med immunitet mot COVID-19.