Dør alle nye coronavirus-pasienter? Hvor mye er overlevelsesraten for nåværende nye koronaviruspasienter?


Svar 1:

Ikke alle COVId-19 pasienter dør. Faktisk er foreløpig flertallet av identifiserte smittede mennesker i live eller har kommet seg.

Vi har ikke en nøyaktig dødsfall i tilfeller ennå, men estimatene løper rundt 1%. (det betyr at 99% av tilfellene blir frisk). Dette vil endre seg avhengig av hvor mange som får det, og hva slags mennesker som får det (CFR ser ut til å være høyere for eldre, immunkompromitterte og de med en luftveissykdom).

Som Pothik påpeker er det en sanntidsrapport levert av WHO, CDC og Johns Hopkins som samler alle kjente infeksjoner.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

For tiden er det 73.335 kjente infeksjoner, 1.873 dødsfall og 12.803 utvinninger (nesten alle i Kina).

Så den rå CFR sitter foreløpig kl

1,8731,873+12,803=0.128=12.8%\frac{1,873}{1,873 + 12,803} = 0.128 = 12.8 \%

dette er et veldig ustabilt estimat på dette tidspunktet og vil endre seg til det bedre etter hvert som flere mennesker blir bedre.

De fleste epidemiologer sier at de tror at CFR er mellom 1% og 2% for COVID-19. .