Kommer folk som har fått koronavirus tilbake til full helse?


Svar 1:

Ja.

Mange av dem som får koronavirus vil bare oppleve milde symptomer. Disse inkluderer feber, hoste og luftveisproblemer. De fleste forventes å komme seg fullstendig.

Men det kan utgjøre en spesiell risiko for eldre mennesker og de med eksisterende problemer som diabetes eller kreft, eller svakt immunforsvar.

En ekspert ved Kinas nasjonale helsekommisjon har sagt at det kan ta en uke å komme seg etter milde coronavirus-symptomer.