Har USAs svar på koronaviruset gått for tregt? Det ser ut til å være lite å spore eller begrense infeksjoner. Er dette på grunn av mangelen på en nasjonal helseordning?


Svar 1:

Jeg tror ikke responsen har vært "for treg", men det avhenger av hvilke nyhetskilder du bruker. Trump-administrasjonen begynte å implementere prosedyrer for omtrent 6 uker siden. Reisebegrensningene og stengingen av den sørlige grensen, kalt “rasistisk” av de til venstre, var et førstelinjeforsvar mot alle som kommer inn i landet som potensielt kan bli smittet med viruset. Så langt isolasjon av de få som ble brakt tilbake fra utlandet, enten diagnostisert eller potensielt smittet, er også blitt gjennomført i det vesentlige. Alle som eksternt antas å bli utsatt, er i karantene i minimum 14 dager (inkubasjonsperioden for viruset) og av den håndfulle som er bekreftet å ha viruset, de er i ferd med å komme seg. I følge en CDC-uttalelse er risikoen for komplikasjoner fra viruset omtrent bare 2%, og symptomene fra influensa er verre enn de med Coronavirus.


Svar 2:

USA, takket være president Trump, sendte CDC til Kina i januar, orienterte kongressen i januar, begynte å begrense reiser i januar, opprettet karantenesentre for amerikanere i utlandet i januar.

Alt før var det et enkelt tilfelle av coronavirus i USA.

Trump-administrasjonen har vært WAY AHEAD of the curve….