Er koronaviruset virkelig et amerikansk patent?


Svar 1:

Eksistensen av virusfamilien coronavirus var velkjent før den nye epidemien med COVID-19.

Ja, det er rundt 14 000 amerikanske patenter og patentsøknader med "coronavirus" i tittelen, relatert til vaksiner, behandling osv.

FPO IP Research & Communities

Mest sannsynlig er det relaterte patenter i andre land også, til og med Kina.

Her er et av mange patenter for å "behandle" det

Metoder for å behandle koronavirusinfeksjon

Det er ukjent om den foreslåtte behandlingen fungerer, spesielt for Covid-19. Gitt at Covid-19 foreløpig var ukjent, er det lite sannsynlig at det allerede eksisterer spesifikke patenter.

Oppsummert - nei, coronavirus (spesielt COVID-19) er IKKE et amerikansk patent (ennå), men det er patenter og patentsøknader relatert til familien av koronavirus.