Hva er overlevelsesraten for coronavirus i 2020?


Svar 1:

Dataene vi har kommet fra det sentrale helsedepartementet i Kina. Tallene oppdateres hver dag, men de rapporteres som 'bekreftet'. Dette betyr at vi ikke vet med sikkerhet om en stor andel av ikke-bekreftede saker blir oversett / savnet.

Men gitt tallene vi har, er dødsfallet mellom 2,1 og 2,2%, noe som betyr at nesten 98% kommer seg. Hvis store antall milde eller asymptomatiske tilfeller blir savnet, kan utvinningsgraden være mye høyere.


Svar 2:

Vanskelig å si på dette tidspunktet.

Så langt er den avtalte dødeligheten rundt 2%; og det er stort sett eldre og kronisk syke mennesker som er de mest utsatte.

SCMP rapporterer at det allerede har vært rundt 3000 mennesker som har kommet seg nok til å la dem bli utskrevet, men kanskje med en viss fremtidig oppfølging.